Best: Wezwanie na Kredyt Inkaso to zaproszenie Waterland do wspólnego zarabianiaWarszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Best, jako akcjonariusz Kredyt Inkaso (KI), nie jest zadowolony z wyników tej spółki i poprzez wezwanie zaprasza Waterland Private Equity - głównego akcjonariusza KI - do rozmów o przyszłości tej spółki, poinformował prezes Krzysztof Borusowski.

"Branża się szybko konsoliduje. Mieliśmy nadzieje na uczestnictwo w tym procesie już dawno, bo w 2015 r., ale z rożnych powodów nie doszło do zakończenia transakcji. Obecny sygnał, który wysłaliśmy to sygnał do jednej strony - Waterland. Jeśli chodzi o rozwój Kredyt Inkaso to okazuje się że czegoś brakuje. Uważamy, że konsolidacja jest najlepszym sposobem uzyskania wartości ekonomicznej" - powiedział Borusowski podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak wskazał, potencjalny podmiot po połączeniu byłby numerem 2 na polski rynku - "dobrze zarządzanym i ze zdywersyfikowanymi rynkami". Według jego słów, widzi potencjał w połączeniu portfeli i uzyskaniu efektywności kosztowych i operacyjnych.

"Ponadto obserwujemy Kredyt Inkaso i nie jesteśmy zadowoleni jako właściciele pod chociażby względem poziomu osiąganych spłat" - stwierdził prezes Best.

Według jego słów, w ostatnich 4 latach spółka ta "praktycznie się nie rozwija".

"To nie wojna partyzancka, ale zaproszenie Waterland do wspólnego zarabiania pieniędzy. Minął rok czasu funduszu w spółce i to jest dobry czas na rozmowy. Oczekujemy sukcesu, ale odnośnie znalezienia konsensusu w zarządzaniu tą strukturą niż odzewu na wezwanie" - podsumował prezes Best.

Podkreślił, że potencjał finansowy funduszu i kompetencje zarządcze Best się uzupełniają. Jest otwarty na rozmowy czy to o ewentualnym połączeniu czy lepszym zarządzaniu KI.

Na początku lipca Best ogłosił wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)