W piątek Główny Urząd Statystyczny podał, że w lipcu oceny dotyczące portfela zamówień są pozytywne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych w czerwcu, a produkcji – korzystne, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem.

Jak wskazał GUS sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywniej, jej przewidywania wskazują na możliwość poprawy w najbliższych trzech miesiącach. Z kolei, opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w lipcu są nieco lepsze od formułowanych w czerwcu 2017 r., a ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest gorszy miesiąc do miesiąca.

"Nastroje w handlu wynikają z tego, że program 500 plus (...) podniósł poziom wydatków konsumpcyjnych. Wszedł na wyższy poziom i stąd umiarkowany optymizm. Wpływ tego programu na poziom wydatków nie będzie się w najbliższych miesiącach specjalnie zwiększał" - ocenił Wyżnikiewicz.

Odnosząc się do ocen dotyczących koniunktury w przemyśle powiedział, że "nastroje się poprawiły, bo drugi kwartał w przemyśle był gorszy niż pierwszy". "W pierwszym kwartale mieliśmy wzrost rzędu 7 proc. produkcji sprzedanej w przemyśle, a w drugim kwartale, który się niedawno skończył, nastąpiła obniżka o ok. 3 pkt. proc. Stąd ten optymizm" - wskazał. Dodał, że w trzecim kwartale przyrost będzie "przypuszczalnie większy".

"Z danych GUS dot. koniunktury w lipcu wyłania się umiarkowanie optymistyczna ocena nastrojów, bo koniunktura jest to ocena nastrojów. W najbliższych miesiącach oczekiwania będą cały czas umiarkowanie optymistyczne" - ocenił ekspert. (PAP)