Dodatnie saldo wyniosło 972,3 mln euro wobec 2 951,6 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 106 313,9 mln USD, a import 105 300,3 mln USD (wzrost odpowiednio o 4,3% i o 6,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 1 013,6 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 304,8 mln USD)"- czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 7,9% r/r i wyniósł 26 943,9 mln euro w styczniu-czerwcu br., zaś import w tym czasie wzrósł o 7,3% r/r do 22 345,4 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 19 844,3 mln zł (4 907,1 mln USD, 4 598,5 mln euro) wobec 17 954,4 mln zł (4 587,6 mln USD, 4 132,4 mln euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w ujęciu rocznym o 0,1 pkt proc. i wyniósł 27,2%, a w imporcie o 0,7 pkt proc i stanowił 22,8%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,5% (w tym UE 79,5%), a w imporcie - 67,1% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,9% (w tym UE 80,2%) i 69% (w tym UE 62,1%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"W pierwszym półroczu 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu - z Rosji, Holandii, Czech, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Belgii, Niemiec i Francji. Spadek importu odnotowano w wymianie z Włochami i Wielką Brytanią" - wskazano także w materiale.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem - 65,6% (wobec 66,0% w styczniu - czerwcu 2016 r.).

Eksport do Rosji

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 12,7% r/r do 3 120,3 mln USD w styczniu-czerwcu 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 16,9% do 2 902,2 mln euro, podano w komunikacie.

"Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,2 pkt proc. i wyniósł 2,9%, w imporcie był wyższy o 0,9 pkt proc. i stanowił 6,5%. Ujemne saldo wyniosło 15 100,8 mln zł (minus 3 743,4 mln USD, minus 3 500,2 mln euro) wobec minus 10 819 mln zł (minus 2 780 mln USD, minus 2 506,9 mln EUR) przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń - czerwiec 2017 r. Ukraina zajmowała 14. miejsce na liście partnerów handlowych Polski w eksporcie oraz 21. w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio: 17. i 22.).

Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł o 0,5 pkt proc. r/r do 2,1%, natomiast w imporcie był wyższy o 0,2 pkt proc. i stanowił 1,1%. Dodatnie saldo wyniosło 4 388,5 mln zł (1 099,4 mln USD, 1 022,4 mln euro) wobec 2 731,3 mln zł (700,3 mln USD, 627,3 mln euro) w analogicznym okresie 2016 r., podał także Urząd.

>>> Czytaj też: To już ostatnie kwartały szybkiego wzrostu PKB?