W przypadku dotacji inwestycyjnych podział jest prosty. Jeśli wartość inwestycji nie przekracza 8 mln zł, firma powinna ubiegać się o unijne dotacje w ramach regionalnych programów operacyjnych. Regiony na lata 2007–2013 dostały z Unii Europejskiej ponad 16 mln euro wsparcia. Z tej kwoty ok. 3 mld euro zostały przeznaczone na różne formy wspierania przedsiębiorców. W zależności od regionu mogą oni dostać dotacje w wysokości od 40 do 70 proc. kosztów inwestycji.

Proste inwestycje

Wsparcie na poziomie regionalnym jest w zdecydowanej większości adresowane do małych i średnich firm. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że najczęściej sięgają po nie małe firmy, które chcą dokonać prostych inwestycji. W grę może wchodzić zakup nowej maszyny, budowa magazynu. Taka inwestycja nie musi wykazywać się dużą innowacyjnością, dzięki czemu firma nie musi kupować najnowszych urządzeń czy maszyn.

W większości województw oddzielne pule środków zostały wyznaczone dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób) oraz sektora MSP. Dzięki temu, najmniejsze firmy nie muszą rywalizować o wsparcie ze środków unijnych z większymi przedsiębiorstwami.

O wsparcie unijne należy starać się w urzędach marszałkowskich lub innych regionalnych instytucjach, które zajmują się dystrybucją unijnych dotacji dla przedsiębiorstw.

Atrakcje dla innowatorów

Dla większych i bardziej nowoczesnych firm przewidziano wsparcie w programie Innowacyjna Gospodarka. W tym programie na wsparcie dla najszybciej rozwijających się polskich firm przeznaczono w latach 2007–2013 ponad 4 mld euro. Środki te mają w dyspozycji Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Gospodarki.

Jedną z głównych zasad dostępu do unijnych dotacji w ramach programu Innowacyjna Gospodarka jest wysoka innowacyjność inwestycji. Projekt musi zakładać wdrożenie technologii, która znana jest na świecie krócej niż trzy lata lub której globalne rozpowszechnienie jest mniejsze niż 15 proc. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy starają się o wsparcie, muszą wykazać się osiągnięciami naukowymi (własnymi lub zakupionymi), korzystaniem z różnych form własności przemysłowej. Nie bez znaczenia są także względy środowiskowe. Takie kryteria powodują, że unijne dotacje trudno dostać mniejszym firmom, a łatwiej po nie sięgają większe przedsiębiorstwa.

Wieś też uzyska

Jednak w programie Innowacyjna Gospodarka nie zapomniano o nowoczesnych mikrusach. Do nich są skierowane najpopularniejsze obecnie dotacje. Chodzi o Działanie 8.1, w którym małe firmy, działające w segmencie e-biznesu, mogą w łatwy sposób uzyskać do 1 mln zł na rozwój.

Unijne dotacje dla przedsiębiorstw są także w innych programach operacyjnych. Z programu Kapitał Ludzki firma może uzyskać środki m.in. na szkolenia pracowników. W tym programie są także dotacje na założenie własnego biznesu. Ze wsparcia w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy działający na wsi.