"Rozważamy albo powtórzenie tego procesu [tj. sprzedaży 67,05% inwestorowi branżowemu - przyp. ISB] za kilkanaście tygodni lub kilka miesięcy albo sprzedaż kilku-kilkunastu procent akcji poprzez GPW w transzach, ale bez zejścia poniżej 51%" - powiedział Bury podczas posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Dodał, że później pozostały większościowy pakiet byłby zaoferowany inwestorowi branżowemu. "W najbliższych tygodniach MSP podejmie decyzję w tej sprawie" - powiedział wiceminister.

W połowie października MSP zakończyło postępowanie w sprawie zbycia 67,05% akcji Enei po tym, jak niemiecka spółka RWE AG - jedyny podmiot, z którym toczyły się rozmowy - zawiadomiło resort, iż nie złoży oferty ostatecznej. Według stanu na 31 marca br. (za raportem za I kw. 2009) najwięksi akcjonariusze spółki Enea to: Skarb Państwa (76,48 proc.) a po przekazaniu akcji pracowniczych (67,05 proc.), Vattenfall AB (18,67 proc.), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50 proc.), Enea SA (0,26 proc. - akcje nabyte w ramach opcji stabilizacyjnej), zaś pozostali akcjonariusze posiadali 2,09 proc..