Porównując z poprzednim miesiącem sprzedaż w całej UE spadła o 0,4 proc., natomiast w strefie euro spadła o 0,7 proc.

Spośród członków UE, których dane uwzględnia Eurostat, sprzedaż wzrosła (w ujęciu rocznym) w 4 krajach, a spadła w 13 krajach, przy czym najwięcej wzrosła w Polsce (5,4 proc.) i w Austrii (3,1 proc.). Największe spadki zanotowały Łotwa (30,9 proc.) i Litwa (25,7 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna spadła we wrześniu 2009 roku o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym, ale wzrosła o 2,5 proc. w stosunku do 2008 roku.