Decyzję podjął ukraiński rząd już 21 października, a rozporządzenie w tej sprawie opublikowane zostało w pierwszych dniach listopada. Dokument określa beneficjentów rządowej dotacji wynoszącej w sumie miliard 492 miliony 771 tysięcy hrywien (1 hrywna = ok. 0,61 zł). Będą nimi cztery resorty - transportu i łączności (701 mln), rodziny, młodzieży i sportu (664 mln), spraw socjalnych (80 mln) oraz finansów (47,6 mln). W rozporządzeniu określono szczegółowo przeznaczenie dodatkowych środków finansowych. Największa dotacja dotyczy rekonstrukcji Narodowego Kompleksu Sportowego "Olimpijski" w Kijowie, na którą przeznaczonych zostanie ponad 504 miliony hrywien.

Budowa stadionu we Lwowie zasilona zostanie kwotą 50 mln, na dokończenie rekonstrukcji i przebudowy komunalnego stadionu w Charkowie przeznaczonych będzie 106,6 mln. W planach ujęto także dotacje na modernizację stadionu Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie (3,2 mln). Znacząca kwota - ponad 701 mln hrywien przeznaczona będzie na projektowanie, budowę, rekonstrukcję i remonty lotnisk.

W związku z przygotowaniami do EURO 2012 ponad 47 milionów hrywien przeznaczonych zostanie na budowę i przystosowanie infrastruktury Narodowego Uniwersytetu Państowej Służby Cywilnej, a budowa drugiej nitki głównego miejskiego kolektora kanalizacyjnego w Kijowie, którego część znajduje się na terenie stadionu Olimpijskiego, dofinansowana zostanie kwotą 80 mln hrywien. Rozporządzenie zobowiązuje jednocześnie beneficjentów do comiesięcznego raportowania do Ministerstwa Finansów stanu wykorzystania dodatkowych środków budżetowych.