Ruch

Spółka Ruch miała 8,23 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2009 roku wobec 4,49 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 9,38 mln zł wobec 6,77 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 1038,57 mln zł wobec 1070,01 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Ruch miała 37,08 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 10,71 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 3001,72 mln zł wobec 3139,05 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka Ruch miała 37,08 mln zł straty netto wobec 10,71 mln zł straty rok wcześniej.

ABPL

Dystrybutor IT AB (ABPL) miał 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009/10 roku obrotowego (rozpoczętego 1 lipca) wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy ABPL wyniósł 6,85 mln zł wobec 11,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 622,08 mln zł wobec 633,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2009/10 roku spółka miała 1,77 mln zł zysku netto wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton

Spółka biotechnologiczna Bioton miała 10,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 18,86 mln zł straty rok wcześniej. Strata brutto na działalności operacyjnej na poziomie grupy wyniosła 6,21 mln zł wobec 4,39 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 66,16 mln zł wobec 67,36 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Bioton miała 50,14 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 37,16 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 218,81 mln zł wobec 233,11 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka Bioton miała 47,66 mln zł straty netto wobec 3,83 mln zł straty rok wcześniej.

Zakłady Azotowe Tarnów

Spółka Zakłady Azotowe Tarnów (AZOTYTARNOW) miała 28,20 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 26,25 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 25,75 mln zł wobec 24,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 266,77 mln zł wobec 378,98 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka AZOTYTARNOW miała 6,89 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 67,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 876,30 mln zł wobec 1058,92 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2009 roku spółka miała 10,94 mln zł straty netto wobec 58,49 mln zł zysku rok wcześniej.