Kampania, która będzie prowadzona w 560 sklepach, towarzyszy wprowadzaniu nowych oznaczeń – biało-czerwonego logoJestem z Polski” – przy każdym towarze.

Firma spodziewa się, że akcja przełoży się na wzrost popytu pochodzących z Polski towarów. W ubiegłym roku, gdy Wielką Brytanię dotknęła recesja, ich sprzedaż zaczęła spadać nawet o 23 proc. w ujęciu rocznym. Obecnie mamy do czynienia z odwróceniem trendu i wzrostem sprzedaży o 15 proc. W pierwszym półroczu na Wyspy została wyeksportowana z naszego kraju żywność za 359 mln euro.