JEREMIE to pomysł Unii na wspieranie przedsiębiorczości. Polega na wydzieleniu w regionie funduszy z regionalnych programów operacyjnych, które we współpracy z pośrednikami finansowymi będą wspierać małe i średnie firmy. W województwach dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim pojawią się poręczenia, gwarancje, pożyczki i kredyty.

Jak mówi Jarosław Kała z BGK, który będzie w imieniu regionów zarządzał środkami przekazanymi do JEREMIE, w I kwartale 2010 r. zostaną uruchomione konkursy na wsparcie funduszy poręczeniowych oraz pożyczkowych. W planach jest także dofinansowanie banków sieciowych i spółdzielczych – mogą liczyć na poręczenia kredytów oraz kapitał na pożyczki. W sumie w ramach inicjatywy JEREMIE BGK zarządza 1,6 mld zł. Najwięcej, bo ponad 400 mln zł, zdecydowało się przekazać województwo dolnośląskie. – Sądzę, że w pierwszych konkursach rozdysponujemy 20–30 proc. środków, które przekazały nam regiony. Jeśli pośrednicy wykażą duże zainteresowanie, to w ciągu kilkudziesięciu dni uruchomimy kolejne nabory – mówi Jarosław Kała.

Wykorzystane środki

Realizacja projektów unijnych na lata 2007–2013 pochłonęła do tej pory 16,6 mld zł, UE zrefunduje 12,7 mld zł – podało MRR. Wydatki w tym roku mogą wynieść 20 mld zł, a w 2010 roku 24–25 mld zł.