KNF podała w czwartkowym komunikacie, że utrzymała w mocy swą decyzję z 8 sierpnia 2008 r. w sprawie odmowy wydania zezwolenia na utworzenie BOK. Komisja wyjaśniła, że w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy uznała, iż wnioskodawcy nie spełnili wymagań obowiązujących przy tworzeniu banku, określonych w prawie bankowym. "Nie zostało zapewnione wyposażenie banku w fundusze własne, a wnioskodawcy nie legitymują się rękojmią ostrożnego i stabilnego zarządzania tworzonym bankiem" - poinformowała KNF.

>>> Czytaj też: "SKOK-i będą nadzorowane przez KNF"

Rzecznik prasowy Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Andrzej Dunajski poinformował PAP, że podmioty systemu SKOK - założyciele banku - będą się od decyzji KNF odwoływać.

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że KNF była bezczynna w sprawie zezwolenia na utworzenie Banku Oszczędnościowo-Kredytowego. W grudniu 2004 r. Krajowa SKOK, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK i Towarzystwo Ubezpieczeniowego SKOK Życie wystąpiły o wydanie zezwolenia na utworzenie BOK. W sierpniu ubiegłego roku KNF odmówiła. Wnioskodawcy wystąpili o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponieważ nie mogli się doczekać decyzji, poskarżyli się do sądu na bezczynność Komisji. KNF wyjaśniała, że sprawa wniosku o zgodę na utworzenie BOK miała być przedmiotem posiedzenia KNF w czwartek 26 listopada, a sąd był o tym informowany.

>>> Czytaj też: "Współczynnik wypłacalności może zagrozić SKOK-om"

W środę Dunajski poinformował, że w związku z wyrokiem WSA, podmioty starające się o zgodę na utworzenie BOK rozważają możliwość wystąpienia o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa.