Jak podkreślił prezes podczas konferencji prasowej, wszystkie zobowiązania z ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali zostały zrealizowane, a nakłady inwestycyjne były o 1 mld zł wyższe niż w zobowiązaniach zawartych w umowie prywatyzacyjnej. "Dzięki tym inwestycjom polskie hutnictwo stało się nowoczesne, zdolne do dostarczania najwyższej jakości stali na światowe rynki" - powiedział prezes. W poniedziałek w krakowskiej hucie uroczyście oddano do użytku jedną z najważniejszych inwestycji koncernu w ciągu ostatnich pięciu lat: zmodernizowaną walcownię zimną. Dzięki inwestycji o wartości 98 mln zł huta będzie mogła wytwarzać wysokiej jakości blachy na potrzeby m.in. przemysłu samochodowego.

Samaddar przypomniał, że wcześniej hinduski koncern zrealizował inwestycje we wszystkich obszarach produkcji hutniczej. W części surowcowej zmodernizowano wielki piec nr 2 (koszt 260 mln zł) oraz zbudowano nową linię Ciągłego Odlewania Stali (COS) w hucie w Dąbrowie Górniczej (koszt 488 mln zł), a w części produktów długich zmodernizowano walcownię walcówki w Sosnowcu (koszt 140 mln zł). W hucie w Krakowie zbudowano nową walcownię gorącą blach o wartości 1,2 mld zł, a w hucie w Świętochłowicach zbudowano nową linię powlekania organicznego za 107 mln zł. W części koksowniczej oddano do użytku dwie nowe baterie koksownicze w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice za 364 mln zł.

Prezes zapowiedział, że koncern będzie kontynuował inwestycje w polskich hutach, ale ich zasięg oraz tempo będzie zależeć od sytuacji na światowych rynkach. Według przewidywań ArcerorMittal globalne zapotrzebowanie na stal spadnie w tym roku o 20 proc. W tym kwartale prognozowana jest stabilizacja produkcji, a od początku przyszłego roku zwiększenie zapotrzebowania na wyroby stalowe. Obecny na uroczystości w Krakowie wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak ocenił, że dzięki prywatyzacji największych polskich hut nasz przemysł stalowy osiągnął poziom europejski i światowy.

"Tego typu przedsięwzięcia tworzą stabilną podstawę do rozwoju kraju (...). Poprawia się koniunktura w przemyśle stalowym, a to oznacza, że sygnały z rzeczywistej gospodarki dają podstawę do optymizmu" - ocenił Pawlak. Prezes Samaddar poinformował, że w ramach przeprowadzonych w tym roku dwóch edycji dobrowolnych odejść pracowniczych, firmę opuściło około 1,3 tysiąca osób, przez co zatrudnienie zmniejszyło się do ok. 10 tys. osób. Odchodzący otrzymali odprawy w wysokości od 65 do 99 tys. zł. Rozpoczętą w 2003 roku prywatyzację Polskich Hut Stali sfinalizowano w marcu 2004 roku. Brytyjsko-hinduska grupa LNM Holdings (obecnie ArcelorMittal) przejęła blisko 70 proc. akcji koncernu, a w 2007 roku kolejne 25 proc. zachowane przez Skarb Państwa.

W 2004 r. inwestor zapłacił za akcje PHS niespełna 6 mln zł. Wykupił 1,2 mld zł długu firmy, zagwarantował spłatę 0,6 mld zł, podniósł kapitał o 0,8 mld zł i zobowiązał się do inwestycji w wysokości 2,4 mld zł. ArcelorMittal Poland skupia około 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. Firma grupuje cztery największe polskie huty położone w Krakowie (dawna Huta im. T. Sendzimira), w Dąbrowie Górniczej (dawna: Huta Katowice), w Sosnowcu (dawna Huta Cedler) oraz w Świętochłowicach (dawna Huta Florian). Koncern posiada też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice.