MSP nie udało się natomiast osiągnąć planowanych na ten rok przychodów z prywatyzacji na poziomie 12 mld zł z powodu m.in. niezrealizowania sprzedaży akcji Enei. W połowie grudnia wyniosły one około 6,5 mld zł. Po fiasku sprzedaży w majowych przetargach majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie, w kolejnych aukcjach nie udało się zbyć wszystkich aktywów stoczni.

STYCZEŃ

6.1. - Weszła w życie specustawa stoczniowa, która przewiduje sprzedaż stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym, nieograniczonym przetargu.

8.1. - MSP zapowiedziało, że zaprosi inwestorów branżowych do składania ofert na kupno do 73,82 proc. akcji Giełdy Papierów Wartościowych.

15.1. - Eureko złożyło w polskim sądzie wniosek o ugodę z MSP w sprawie prywatyzacji PZU.

16.1. - MSP poinformowało, że Komisja Europejska ma uwagi do programu restrukturyzacji stoczni Gdańsk.

LUTY

11.2. - Związkowcy ze stoczni w Gdyni i Szczecinie zażądali od rządu m.in. renegocjacji ustaleń z Komisją Europejską w sprawie ich zakładów oraz nowelizacji specustawy stoczniowej.

MARZEC

13.3. - Minister skarbu podjął decyzję o zmianie statutu Giełdy Papierów Wartościowych, uwzględniającej wydłużenie kadencji zarządu spółki z trzech do czterech lat.

18.3. - Platforma Mediowa Point Group SA oraz Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe SA złożyły oferty zakupu akcji Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita".

19.3. - Przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa, dotyczącej prywatyzacji PZU. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego.

19.3. - Minister skarbu zapowiedział, że MSP będzie podejmować decyzje kadrowe wobec zarządów spółek Skarbu Państwa, które podjęły nadmierne ryzyko przy zawieraniu umów na opcje walutowe.

20.3. - Minister skarbu zlecił zbadanie umów w spółkach Skarbu Państwa. Chodzi o zawierane przez te firmy kontrakty "o znacznej wartości" i "o kluczowym dla nich znaczeniu". Minister zwrócił się do ABW i CBA o sprawdzenie i monitorowanie tych transakcji.

27.3. - Sąd Okręgowy w Krośnie ogłosił upadłość przez likwidację Krośnieńskich Hut Szkła "Krosno". Firma, największy polski producent szkła gospodarczego, była jedną z pierwszych pięciu polskich firm notowanych na GPW w Warszawie. Zobowiązania i zadłużenie spółki wynosiły 282 mln zł i przekroczyły wartość aktywów.