"Zgodnie z umową konsorcjum udziały partnerów w konsorcjum wynoszą: Mostostal Warszawa SA - 30,60 proc., Wrobis SA - 19,00 proc., J&P Avax SA - 48,52 proc., Modern Construction Design Sp. z o.o. - 1,88 proc., a ostateczne wielkości obciążenia karą poszczególnych partnerów ukształtowane zostaną po określeniu przyczynienia się każdego z nich do jej powstania" - czytamy w komunikacie.

W ubiegły wtorek rozwiązano umowę. "Jako przyczyny rozwiązania umowy, spółka Wrocław 2012 sp. z o.o., działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia podała: opóźnienia w realizacji umowy przekraczające 35-dniowy termin, opóźnienia w realizacji umowy, powodujące, że nie jest prawdopodobne aby wykonawca - konsorcjum zdołał ukończyć przedmiot umowy w ustalonym terminie oraz nienależyte wykonanie umowy" - czytamy dalej.

O wygraniu przetargu we Wrocławiu Mostostal Warszawa poinformował w połowie kwietnia tego roku. Udział procentowy Mostostal Warszawa w konsorcjum budującym stadion wynosi 30,6 proc., a Wrobisu - 19,0 proc. Spółka informowała wtedy, że wartość całego kontraktu wraz z realizacją projektów wykonawczych wynosi 729,70 mln zł brutto. Umowę na budowę stadionu strony podpisały w kwietniu, a termin jej realizacji określono wtedy na 21 miesięcy.

Mostostal Warszawa miał narastająco w I-III kw. 2009 roku 76,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 69,70 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1944,13 mln zł wobec 1516,09 mln zł.