Dopiero ewentualne pokonanie jej da impuls do większego wzrostu wartości euro względem dolara. W trakcie dzisiejszej sesji azjatyckiej obserwowaliśmy niewielkie odreagowanie wczorajszej zwyżki kursu EUR/USD. Zszedł on do 1,4450. Przed godz. 9.00 ponownie kształtował się on jednak ponad 1,4500. Dzisiaj podobnie jak wczoraj kalendarz makroekonomiczny jest dość ubogi. Niewielki wpływ na notowania eurodolara może mieć jedynie zaplanowany na godz. 14.30 odczyt bilansu handlu zagranicznego z USA.

Kurs EUR/PLN testował wczoraj istotne pasmo wsparć 4,0400-4,0650. Zdołał dotrzeć w okolice dolnego ograniczenia tego pasma, wyznaczonego przez grudniowe minima. Poziom ten ostatecznie zahamował aprecjację złotego względem euro. W najbliższym czasie powinien on w dalszym ciągu pozostawać silną barierą powstrzymującą polską walutę przed większym umocnieniem.