Podkreślił, że kontynuowanie sprzedaży aktywów obu stoczni miałoby się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami Komisji Europejskiej. Chodzi o sprzedaż części majątku stoczni w otwartych, nieograniczonych przetargach, gdzie o wyłonieniu zwycięzcy decydowałaby najwyższa cena. "Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało Komisję Europejską o takim podejściu. Podobnie jak dotychczas Komisja Europejska będzie informowana na bieżąco o czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonych postępowań kompensacyjnych" - zaznaczył rzecznik MSP.

>>> CZYTAJ TEŻ: Stocznie na całym świecie zmagają się z recesją

Wewiór podkreślił, że obecnie trwa przekazywanie majątku obu zakładów tym firmom, które wygrały licytacje i przetargi. "Jednocześnie prowadzone są procedury sądowe, dzięki którym zostanie sporządzona i zatwierdzona lista wierzycieli obu stoczni" - wyjaśnił. Przypomniał, że w wyniku przeprowadzonych w ubiegłym roku przetargów i aukcji nabywców znalazło 25 z 37 pakietów majątku stoczni Gdynia. W przypadku szczecińskiego zakładu było to 9 spośród 19 pakietów. "Nowi inwestorzy podpisali ostateczne umowy na zakupione części majątku, które sukcesywnie są im przekazywane" - powiedział.

26 listopada podczas internetowego przetargu część majątku zakładu w Gdyni wylicytowały firmy Energomontaż Północ Warszawa i Stocznia Nauta Gdynia na łączną sumę około 90 mln zł. Z kolei w połowie grudnia spółki Crist i Rubo wygrały aukcję na część aktywów stoczni Gdynia o wartości prawie 47 mln zł. Pod koniec listopada konsorcjum osób fizycznych wylicytowało natomiast część majątku stoczni Szczecin na kwotę ponad 10 mln zł, a Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia na sumę 211,6 tys. zł.

"Aktualnie trwają procedury sądowe, mające na celu ustalenie i zatwierdzenie list wierzycieli obu stoczni. Ponadto zarządca kompensacji (odpowiadał za wycenę i sprzedaż majątku obu zakładów - PAP) zamierza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wierzycieli, kontynuować sprzedaż wyposażenia magazynowego, ruchomości, oprzyrządowania, narzędzi i innych drobnych przedmiotów" - wyjaśnił rzecznik MSP. W przypadku stoczni Gdynia i Szczecin szacunkowa wartość wierzytelności zgłoszonych do sądu wynosi odpowiednio 1,5 mld zł i 1,2 mld zł.

>>> CZYTAJ TEZ: Po Bałtyku będą pływać ekologiczne promy

6 listopada 2008 r. Komisja Europejska uznała, że udzielona zakładom w Gdyni i Szczecinie przez polski rząd pomoc publiczna jest nielegalna. Zgodnie z planem uzgodnionym z KE, podzielony na części majątek stoczni został wystawiony na sprzedaż, a pracownicy zwolnieni. Szczegóły związane z wyprzedażą majątku zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia br.