KGHM

KGHM Polska Miedź i Capital Partners podpisały warunkową umowę przewidującą kupno przez KGHM w drodze wezwania akcji spółki Bipromet po cenie nie niższej od 7,5 zł za jeden walor.

Erste Bank podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj" z "trzymaj", podnosząc cenę docelową dla akcji spółki do 120 zł z 80 zł . W środę na zamknięciu sesji za akcje miedziowego giganta płacono 101 zł.

Konsorcjum Stali

Spółka Konsorcjum Stali (KONSSTALI) zawarła z firmą Strabag umowę na dostawę elementów zbrojarskich i koszy zbrojeniowych wraz z montażem na potrzeby budowy autostrady A2, poinformowała spółka w środę. Wartość umowy to 30,3 mln zł netto. Przewidywany termin zakończenia dostaw to 31.12.2011 roku.

PBG

Konsorcjum z 50-proc. udziałem spółki PBG zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na budowę pod klucz tłoczni gazu Jarosław II, w związku z modernizacją tłoczni Jarosław. Wartość kontraktu to 117,7 mln zł netto, z czego połowa to wynagrodzenie dla PBG. W skład konsorcjum obok PBG wchodzi Control Process jako lider oraz GasOil engineering. Prace nad realizacją zadania rozpoczną się w ciągu 14 dni od zawarcia umowy i potrwają 18 miesięcy.

ING Bank Śląski

Zarządu ING Banku Śląskiego (INGBSK) zaproponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto za 2009 r., wynoszącego 582 mln zł w ujęciu jednostkowym, na zasilenie funduszy własnych. Powodem przedłożenia powyższej rekomendacji jest konieczność zapewnienia odpowiedniej pozycji kapitałowej na kontynuację rozwoju akcji kredytowej zarówno dla Klientów detalicznych, jak i przedsiębiorstw.

Centrum Klima

Spółka Centrum Klima (CENTKLIMA), producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2009 w wysokości 0,40 zł na akcję.

Monnari Trade

Grzegorz Winogradski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki odzieżowej Monnari Trade w upadłości likwidacyjnej.

PANova

Spółka budowlana PANova miała 18,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 22,46 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 157,64 mln zł wobec 143,83 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie podała danych za sam IV kw. 2009 r. Narastająco w I-III kw. ub.r. miała 17,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 116,76 mln zł wobec 83,02 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 18,42 mln zł zysku netto wobec 16,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka budowlano - deweloperska P.A. Nova ma obecnie portfel zamówień o wartości 170 mln zł na 2010 rok i chce utrzymać co najmniej 10% rentowność netto, powiedziała dziennikarzom prezes Ewa Bobkowska.

Stalexport Autostrady

Spółka Stalexport Autostrady (STALEXP) miała 26,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 29,58 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 49,00 mln zł wobec 54,93 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 138,84 mln zł wobec 131,73 mln zł rok wcześniej.

Cinema City

Operator kin Cinema City International (CCIINT) sprzeda działalność deweloperską w Bułgarii spółce Israel Theatres Ltd. Wartość transakcji wyniesie ok. 85 mln euro, a jej zamknięcie ma nastąpić do końca marca tego roku.

W ocenie prezesa zarządu Cinema City International i jednego z dominujących akcjonariuszy Israel Theatres Ltd, Moshe Greidingera, budowa centrów handlowych zapewniała spółce ważną początkową przewagę strategiczną w momencie wchodzenia na rynki w Polsce i w Bułgarii. Jednak dzisiaj, posiadając sieć blisko 700 ekranów i z ponad 400 ekranami na różnych etapach inwestycji, budowa centrów handlowych stała się mniej ważna.

Astarta

Ukraiński producent spożywczy Astarta osiągnął w 2009 roku zysk brutto w wysokości 443 mln UAH, o 75% więcej niż rok wcześniej przy przychodach w wysokości 1.358 mln UAH. Wyniki są wstępne i nieaudytowane.

Spółka poinformowała również, że eksport w 2009 roku wzrósł do 20 mln USD (dynamika rzędu 40% w tej walucie).

BRE Banku

Agencja ratingowa EuroRating podwyższyła do "pozytywnej" ze "stabilnej" perspektywę ratingu BRE Banku. Rating pozostał na niezmienionym poziomie 'BBB'.
W uzasadnieniu podano że, zmiana perspektywy ratingu związana jest z ogłoszonym przez zarząd BRE Banku planem podniesienia kapitału własnego banku o około 2 mld zł poprzez emisję do 20,8 mln nowych akcji. EuroRating ocenia, że zapowiadana emisja akcji przyczyni się do istotnej poprawy wskaźnika finansowania kapitałem podstawowym (tzw. Tier 1) oraz zmniejszy uzależnienie banku od finansowania pożyczkami podporządkowanymi, udzielanymi mu przez dominującego akcjonariusza - niemiecki Commerzbank AG. Wzmocnienie kapitałowe BRE Banku umożliwi mu również dalszy bezpieczny rozwój skali prowadzonej działalności.EuroRating pozytywnie ocenia także zapowiedź zarządu banku utrzymania dotychczasowej polityki nie wypłacania dywidendy i przeznaczania wypracowywanych zysków na zwiększanie funduszy własnych banku.

TVN

Analitycy Goldman Sachs podtrzymali rekomendację "neutralnie", podwyższając jednocześnie cenę docelową akcji TVN z 16,40 zł do 17,50 zł. W środę na warszawskiej GPW na koniec sesji akcje TVN warte były 16,85 zł.

PGF

Citigroup obniżył rekomendację dla walorów PGF do "trzymaj" z "kupuj", utrzymał jednak cenę docelową na poziomie 50,6 zł. W środę na zamknięciu sesji za akacje PGF inwestorzy płacili 46,35 zł.

Pekao

BofA Merrill Lynch utrzymał rekomendację "neutralnie", obniżając jednocześnie cenę docelową dla walorów Pekao o 1,6 proc. do 189 zł ze 192 zł. W środę na zamknięciu sesji akcje banku warte były 164 zł.

RBS utrzymał rekomendację "kupuj", ale podwyższył cenę docelową akcji banku Pekao o 6,7 proc. Obecnie jedną akcję Pekao analitycy z RBS wyceniają na 190 zł, podczas gdy poprzednio na 178 zł.

Mieszko

W raporcie z 24 lutego analitycy Amerbrokers wydali rekomendację "kupuj" dla spółki Mieszko, z wyceną jednej akcji 3,10 zł. Rekomendację wydano przy kursie 2,48 zł.
W ocenie analityków spółka bardzo dobrze poradziła sobie w czasie kryzysu, na co wskazują wyniki Mieszka za 2009 rok. Wypracowane zyski sprawiają, że Mieszko jest aktualnie najtańszą spółką z branży cukierniczej notowaną na warszawskiej giełdzie pod względem wskaźników wyceny rynkowej takich jak: P/E, P/BV, EV/EBITDA, P/Sales. Analitycy prognozują, że poprawa sytuacji gospodarczej w kraju pozwoli na utrzymanie minimum 5-proc. tempa wzrostu przychodów w 2010 roku.

Pegas

Pegas Novovens rozpocznie budowę nowej linii produkcyjnej, dzięki czemu roczne zdolności produkcyjne firmy wzrosną nawet o 20 tys. ton. Wartość inwestycji nie przekroczy 50 mln euro. Firma podpisała już umowę z generalnym dostawcą technologii produkcyjnej, spółką Reifenhauser Reicofil GmbH & Co. KG. Uruchomienie instalacji jest planowane na drugie półrocze 2011 roku. Nowa, dziewiąta już linia, będzie służyć przede wszystkim do produkcji materiałów dla sektora artykułów higienicznych, ale też dodatkowo można będzie tu uruchomić produkcję materiałów do innych zastosowań.

Delko

W lutym 2010 roku sprzedaż spółki Delko w ujęciu wartościowym przekroczyła kwotę 30 mln zł., co oznacza ponad 27 procentowy wzrost w porównaniu lutym 2009 roku. W styczniu tego roku wzrost sprzedaży w relacji do stycznia ubiegłego roku wyniósł blisko 18 proc.

Osiągnięte wyniki są tym cenniejsze, że zostały zrealizowane w okresie (styczeń, luty), który zwykle charakteryzuje się niższym poziomem przychodów ze sprzedaży całej branży, sięgającym nawet kilkunastu procent w porównaniu z pozostałymi miesiącami roku.

Sprzedaż w pierwszych dwóch miesiącach 2010 r. jest zgodna z wartościami budżetowanymi na bieżący rok obrotowy. Zarząd Delko S.A. prognozuje realizację przyjętych wartości budżetowych Spółki w nadchodzących miesiącach.

Wojas

Wojas w lutym 2010 roku osiągnął skonsolidowany przychód ze sprzedaży na poziomie 6 mln 990 tys. złotych, co oznacza wzrost o 37,6 proc. od wyników osiągniętych w lutym 2009 roku. W okresie styczeń - luty 2010 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 14 mln 111 tys. złotych i była wyższa o 45,8% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

MCI Management

MCI Management zakończył inwestycję w spółce S4E poprzez pełne wyjście i sprzedaż posiadanych akcji stanowiących 40,09 proc. jej kapitału. Cena transakcji wyniosła 6,25 zł za akcję.

Próchnik

Zarząd Spółki Próchnik (PROCHNIK) informuje, że 3 marca 2010 r. ustalił cenę emisyjną akcji serii H na poziomie 0,50 zł za jedną akcję. Emitent oferuje z zachowaniem prawa poboru 24 mln 496 tys. 91 akcji serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Comarch, Sygnity, Asseco Poland

Do dialogu konkurencyjnego w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie platformy informacyjnej "e-DolnySlask" dopuszczone zostały: Comarch, konsorcjum Sygnity i Aram, IBM Polska i Hewlett-Packard Polska. Wartość zamówienia szacowana jest na 50,52 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia został określony na 30 września 2011 r.

Warunków udziału w postępowaniu nie spełnio konsorcjum Asseco Poland (ASSECOPOL) i grupy Onet.pl. Konsorcjum to złożyło protest na wykluczenie z postępowania.

Tauron

Akcjonariusze spółki Tauron Polska Energia (TPE, dawniej Energetyka Południe), na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zatwierdzili sprawozdanie finansowe spółki z jednostkowym zyskiem netto za 2009 rok w wysokości 184,5 mln zł i przychodami na poziomie 7 mld zł. WZ zdecydowało o nie wypłacaniu dywidendy. Akcjonariusze postanowili cały wypracowany w 2009 roku zysk netto, pomniejszony o śródroczne wypłaty z zysku, przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Głównym powodem zatrzymania zysków w spółce jest trwający proces wdrażania przyjętej w październiku 2008 roku 'Strategii korporacyjnej na lata 2008-2012 z perspektywą do roku 2020', która zakłada realizację programu inwestycyjnego.

PCC Intermodal

Spółka Warbud zbuduje dla firmy transportowej PCC Intermodal (PCCINTER) terminal przeładunkowy w Kutnie. Wartość inwestycji to 33,7 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w czterech etapach. Planowany termin zakończenia prac w pierwszym etapie i oddanie terminala w Kutnie do użytku to grudzień 2010 roku.

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz GE Hitachi Nuclear Energy Americas podpisały memorandum o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Współpraca ma na celu zbadanie możliwości zastosowania reaktorów ABWR oraz ESBWR w projektowanej pierwszej elektrowni jądrowej Polsce, a także możliwości przyszłej współpracy przemysłowej obu partnerów. Memorandum podpisane 1 marca br. nie zawiera klauzuli wyłączności pomiędzy obiema spółkami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. PGE planuje w najbliższym czasie podpisać podobne porozumienia z innymi partnerami posiadającymi doświadczenie w budowie i eksploatacji reaktorów jądrowych.

Eko Holding

Redukcja zapisów na akcje spółki handlowej Eko Holding w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła około 68,35%. Eko Holding oferował 12 mln 245 tys. nowych akcji serii D w ofercie publicznej po 7,2 zł. Wartość nowej emisji wynosi 88,2 mln zł i jest wyższa od zakładanej w prospekcie emisyjnym o 4,2 mln zł.