Szczyt klimatyczny w Kopenhadze w grudniu 2009 roku nie doprowadził do ustalenia wiążących redukcji CO2 po roku 2012. Uczestnicy szczytu zobowiązali się do starań o zakończenie prac nad uzgodnieniem do końca 2010 roku nowego paktu klimatycznego, który ma zastąpić Protokół z Kioto i zobligować większą liczbę krajów oraz państwa uprzemysłowione do ostrzejszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie KE uważa, że realistyczne będzie dążenie do zawarcia takiego wiążącego porozumienia na szczycie w RPA w 2011 roku. "Ale nie powinniśmy tracić nadziei na dokonanie tego wcześniej" - cytuje Reuters wspomniane źródło.