Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5 344,73 mln zł wobec 3 262,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 21 623,35 mln zł wobec 19 408,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku spółka miała 1 440,50 mln zł zysku netto wobec 553,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy wysokości 1,31 mld zł z zysku za 2009 roku.

"Zgodnie z propozycją zysk netto spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 1 440 497 736,84 zł miałby zostać podzielony w ten sposób, że na kapitał zapasowy zostanie przeznaczona kwota 125 629 336,84 zł, na dywidendę dla akcjonariuszy zostanie przeznaczona kwota 1 314 868 400,00 zł"- głosi komunikat.

Jak poinformował wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki, spółka deklaruje utrzymanie marży EBITDA w najbliższych latach na poziomie powyżej 30 proc.