Jak podał Petrolinvest w środowym komunikacie, kontrolowana przez niego spółka TOO OilTechnoGroup podpisała umowę z firmą Total E&P Koblandy z francuskiej Grupy Total, dotyczącą wspólnej kontynuacji prac na terenie kazachskiej koncesji OTG. Total zobowiązał się do zainwestowania 70 mln USD w zamian za 50 proc. udziału w tej koncesji.

Total, jeden z największych koncernów naftowych na świecie, będzie drugim - obok Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - strategicznym partnerem Petrolinvestu (PETROLINV). Francuzi, którzy do tej pory zainwestowali już 3 mld dolarów w poszukiwania ropy naftowej w Kazachstanie, w ostatnich miesiącach prowadzili szczegółowe badania terenów objętych koncesjami polskiej firmy.

"Po oficjalnym potwierdzeniu odkrycia ropy naftowej w ramach odwiertu Koblandy-4, wykonane zostaną dwa kolejne odwierty, które będą finansowane w proporcji do posiadanych przez Total i OTG udziałów w koncesji OTG; w takim przypadku, OTG będzie przysługiwała opcja sfinansowania przypadającej OTG części kosztów tych odwiertów ze środków pochodzących od Total; w przypadku skorzystania z takiej opcji przez OTG, Total uzyska dodatkowy 30 proc. udział w koncesji OTG, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Ministerstwa Energetyki i Zasobów Mineralnych (MEMR)" - czytamy komunikacie.

Jednym z warunków zawieszających tę umowę jest rozwiązanie umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) z listopada ub.r. w zakresie dotyczącym koncesji OTG.

10 marca Petrolinvest otrzymał 50 mln dolarów kredytu zamiennego na akcje od Europejskiego Banku budowy i Rozwoju.