Niemniej robi się coraz bardziej „gorąco” i jeżeli kończące się w piątek spotkanie unijnych oficjeli nic nie wniesie, to będzie wyraźnym sygnałem politycznej słabości UE i strefy euro. Na drugim biegunie był dzisiaj jen, który mocno stracił po tym, jak parlament przyjął rekordowy, bo wynoszący aż 1 bln USD budżet na rok fiskalny rozpoczynający się w kwietniu. Tamtejsi politycy upierają się przy kontynuacji programów stymulacyjnych dla gospodarki, nie bacząc, iż może się to skończyć obniżką ratingów dla Kraju Kwitnącej Wiśni. Na tle tych wszystkich informacji inwestorzy zaczynają szukać bezpiecznej przystani, jaką znów staje się dolar. W kraju nieco zaskakuje siła złotego w kontekście słabszych danych o sprzedaży detalicznej w lutym (większość ekonomistów tłumaczy to mroźną zimą – ciekawe jednak dlaczego produkcja przemysłowa była lepsza od prognoz), a także pewnej krytyki przedstawicieli Komisji Europejskiej odnośnie przedstawionego kilka tygodni temu przez rząd programu konwergencji. Wytknięto nam to, o czym wiadomo nie od dzisiaj – zbyt mało odważnych reform finansów publicznych i konstruowanie przyszłych założeń o optymistyczne założenia makroekonomiczne. O godz. 15:45 euro pozostawało na poziomie 3,8850 zł za euro, a dolar był wart 2,9060 zł. Wydaje się, że sytuacja wokół złotego rozstrzygnie się w najbliższych dniach po zakończeniu szczytu Unii Europejskiej.

EUR/USD: Opublikowane dane z USA o zamówieniach na dobra trwałego użytku i sprzedaży nowych domów nie miały dużego wpływu na notowania. Liczy się Grecja i teraz Portugalia, a także jutrzejszy szczyt UE. Ujęcie 4-godzinowe pokazuje pewne pozytywne dywergencje wskaźników z kursem, co może prowokować do pewnej korekty. Nie powinna ona jednak wynieść kursu EUR/USD powyżej 1,3430.