Zysk operacyjny KGHM wyniósł 3098,09 mln zł wobec 3596,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody wyniosły 11060,54 mln zł wobec 11302,91 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł właśnie 2540,18 mln zł.