"Zarząd zamierza utrzymać poziom środków pieniężnych w wysokości ok. 300 mln PLN z przeznaczeniem na potencjalne istotne akwizycje. Netia rozważy rekomendowanie w 2011 r. wypłaty dywidendy z pozostającej nadwyżki przepływów pieniężnych ponad wspomniane 300 mln zł, o ile nie zmaterializują się potencjalne akwizycje" - podała spółka.

Spółka NETIA podała też, że łączna wartość środków finansowych, które mogą być przeznaczone przez grupę Netia na potrzeby finansowania potencjalnych akwizycji przekracza 1,0 mld zł (uwzględniając środki własne spółki, które na 30 września 2010 r. wynosiły 313,3 mln zł).

Wcześniej prezes Mirosław Godlewski mówił, że Netia chciałaby przedstawić na przełomie roku lub najpóźniej na początku 2011 roku politykę dywidendową na kolejne lata. Ewentualna dywidenda za 2010 rok byłaby uzależniona od dużych akwizycji, natomiast ewentualne wypłaty dywidendy w kolejnych latach nie ograniczałyby możliwości akwizycyjnych Netii.