"W 2010 roku wydobycie wyniesie 5,7 mln ton, do 2014 roku planujemy jego zwiększenie o 102 proc. do 11,5 mln ton, w samym 2011 roku planujemy wydobyć 6,85 mln ton" - powiedział Taras.

"W tym samym okresie gotówkowe koszty operacyjne wzrosną o 54 proc., a koszty osobowe tylko o 28 proc." - dodał.

Po zakończeniu trwającego procesu inwestycyjnego w 2014 roku roczna wydajność jednego pracownika ma wynieść 2.657 ton, co oznacza wzrost o 82 proc. z poziomu 1.460 ton w 2010 roku.

Rok 2010 jest szczytem nakładów inwestycyjnych.

"Największe nakłady inwestycyjne zostaną poniesione w tym roku, po korekcie wyniosą one 857 mln zł, a w kolejnych latach będą systematycznie spadać. Wraz ze spadkiem nakładów inwestycyjnych będzie rosnąć wydobycie, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na ilość generowanej gotówki" - powiedział Taras.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestycje zostaną zakończone pół roku przed planowanym terminem, czyli w połowie 2013 roku" - powiedział także.

Dodał, że po zakończeniu obecnego programu inwestycyjnego spółka może podjąć kroki zmierzające do dalszego zwiększania wydobycia.

W latach 2010 - 2014 spółka zamierza przeznaczyć łącznie na cele rozwojowe ok. 1,8 mld zł, uwzględniając nakłady na wykonawstwo górniczych robót udostępniających i przygotowawczych.

Bogdanka (BOGDANKA) stara się o kolejne koncesje w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

"Staramy się o kolejne koncesje na obszarach, których zasoby bilansowe wynoszą 567 mln ton" - powiedział prezes.

Zastosowane nowe technologie pozwolą zwiększyć poziom rezerw operatywnych z obecnych 251 mln ton w okolice rezerw przemysłowych, które wynoszą 330,8 mln ton.

"Zastosowana technologia pozwala zmniejszyć straty operacyjne do 5-7 proc." - powiedział.

Kopalnia ma już wypełniony portfel zamówień na 2011 rok.

"Nasz portfel zamówień na 2011 rok jest w pełni wypełniony i stanowi 120 proc. tegorocznego wydobycia, portfel na 2012 rok jest wypełniony na poziomie 100 proc." - powiedział.

Zysk netto Bogdanki, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2010 roku 85,48 mln zł. Konsensus PAP zakładał zysk netto w III kwartale na poziomie 74,3 mln zł, a oczekiwania analityków wahały się w przedziale 64,5 - 84 mln zł zysku.

Zysk operacyjny grupy w III kwartale 2010 roku wyniósł 106,5 mln zł i okazał się wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 90,1 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 356,1 mln zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 325,3 mln zł.

Po trzech kwartałach 2010 roku zysk netto Bogdanki, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 191,7 mln zł wobec 174,4 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny grupy po trzech kwartałach tego roku wzrósł do 233,14 mln zł z 213,3 mln zł, EBITDA wzrosła do 337,5 mln zł z 319,5 mln zł przed rokiem, a przychody ze sprzedaży do 934,2 mln zł z 850,7 mln zł.

Opublikowana pod koniec września prognoza spółki zakłada, że Bogdanka wypracuje w tym roku 201 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny kopalni ma wynieść w tym roku 242 mln zł, EBITDA 391 mln zł, a przychody 1,228 mld zł.

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2010 roku wydobycie węgla handlowego w Bogdance wzrosło o ponad 11 proc. rok do roku i wynosiło 4,39 mln ton, wobec wydobycia rok wcześniej na poziomie 3,94 mln ton. Sprzedaż węgla wzrosła o 14,2 proc. do 4,38 mln ton.

Bogdanka podała, że przychody ze sprzedaży węgla wzrosły o 10,5 proc. rok do roku do 906,65 mln zł.

Prezes poinformował, że bazując na obecnej wiedzy nie planuje zmieniać prognoz finansowych na bieżący rok, a prognozy na 2011 zostaną przedstawione po rozpoczęciu roku.