W dniu wydania rekomendacji jedna akcja banku kosztowała 45,76 zł, zaś w środę na zamknięciu sesji jedna akcja PKO BP kosztowała 44,50 zł, po spadku o 0,78% wobec poprzedniego zamknięcia.

„Po publikacji mocnych wyników za 3Q 2010, podwyższamy naszą 9-miesięczną cenę docelową do 51,0 zł z 43,8 zł oraz zalecamy akumulowanie akcji (poprzednio trzymaj). Znacząco podwyższamy nasze prognozy zysku na lata 2011-2012, o 11-14%, i uważamy, że obecna cena rynkowa nie uwzględnia w pełni potencjału poprawy marży i wyniku odsetkowego (na konto podwyżek stóp procentowych), a obecny konserwatywny poziom tworzenia rezerw daje przestrzeń do ich spadku (dzięki stabilizacji jakości portfela kredytowego)" - podano w raporcie.