Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (18,7 proc.), zachodniopomorskim (16,1 proc.), kujawsko-pomorskim (15,3 proc.), podkarpackim (14,8 proc.) i lubuskim (14,7 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,6 proc.), mazowieckim (8,9 proc.), małopolskim oraz śląskim (po 9,6 proc.).

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w III kw. 9,1 proc. wobec 9,5 proc. w II kw. - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w III kw. 56,2 proc. wobec 55,7 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 51,1 proc. wobec 50,4 proc.

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 283,1 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 12,3 tys. mniej niż we wrześniu 2010 r. i o 9,9 tys. mniej niż przed rokiem.

W październiku 478 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie 43,4 tys. pracowników - wynika z danych GUS. W tym z sektora publicznego 25,5 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 509 zakładów, 38,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 15,0 tys. osób).

W październiku 2010 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 88,8 tys. ofert pracy(przed miesiącem 99,0 tys., przed rokiem 75,7 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 43,2 tys. osób (w tym 10,5 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni).