Kredyt w wysokości 225 mln euro został przyznany na współfinansowanie 40 km odcinka autostrady A1, a pożyczka o wartości 500 mln zł (ok. 125 mln euro) na programy realizowane przez władze Lublina.

"Zatwierdzone dziś projekty są zgodne z priorytetowymi celami EBI w zakresie zwiększania konkurencyjności" - powiedział prezes EBI Philippe Maystadt, który podpisał umowy przed rozpoczęciem obrad Forum Regionalnego EBI w Warszawie. Pierwszy kredyt ma pozwolić na sfinansowanie budowy autostrady A1 na odcinku Stryków-Tuszyn.

Wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informowała, że na styczeń planuje podpisanie umowy na wybudowanie odcinka A1 Stryków-Tuszyn. Najtańszą ofertę (1,15 mld zł) złożyło konsorcjum Polimex-Mostostal. Druga umowa dotyczy finansowania projektów miasta Lublin: m.in. w dziedzinie dróg, transportu publicznego, szkolnictwa i kultury. Prezydent miasta Adam Wasilewski podkreślił, że ten ostatni zakres projektów jest istotny w związku z ubieganiem się przez Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.