"W okresie październik-grudzień br. resort prognozuje wzrost gospodarczy na poziomie zbliżonym do III kwartału" - napisano w komentarzu.

PKB w III kw. 2010 roku był wyższy o 4,2 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jak podkreślają eksperci MG głównym czynnikiem wzrostu PKB był, podobnie jak w II kwartale 2010 r., popyt krajowy, który zwiększył się o 4,2 proc.

"Na wynik ten miał również poziom zapasów, spożycie publiczne oraz dobra sytuacja w sektorze przemysłowym. Zgodnie z przewidywaniami rosły także nakłady na środki trwałe" - napisano.

"Oczekujemy dalszego przyśpieszenia tempa wzrostu gospodarczego w IV kw. 2010 r. Pobudzać go będzie nadal sytuacja w sektorze budowlanym i przemysłowym oraz korzystna sytuacja na rynku pracy" - dodano.

W ocenie ekonomistów resortu gospodarki wzrost PKB oraz popytu krajowego w kolejnym kwartale powinny stabilizować presję cenową.

"Osłabienie złotego, korzystne dla eksporterów oraz producentów konkurujących z importem, może prowadzić jednak do nieznacznego wzrostu cen" - napisano.