Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. wzrósł o 0,2 proc. wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,8 proc. wobec 2,8 proc. odnotowanych w październiku br., podał resort w środowym komunikacie. "Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2010 r. (miesiąc poprzedni = 100) wyniósł 100,2. Oznacza to, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w tym miesiącu może wynieść 102,8" - głosi komunikat. Październikowa projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 2,5 proc. i wzrośnie do 3,0 proc. w latach 2011-2012 (wobec 3,5 proc. w 2009 r.). Według projekcji, od początku przyszłego roku inflacja CPI będzie znajdowała się w okolicach 3,0 proc. r/r.