"Dzisiejsza sytuacja Orlenu, poziom zadłużenia i inwestycje, które musimy poczynić, są na tyle jeszcze trudne, że z punktu widzenia zarządzania firmą nie czujemy, że jesteśmy w komfortowej sytuacji, więc ja bym ze zbytnim optymizmem do planów rekomendacji wypłaty dywidendy nie podchodził" - powiedział ISB Krawiec.

Pod koniec października wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk nie wykluczył wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok, jednak zastrzegł, że będzie to możliwe, jeśli trend pozytywnych wyników będzie kontynuowany.

Spółka PKN Orlen (PKNORLEN) miała 1258,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 940,39 mln zł zysku rok wcześniej. W środę prezes Orlenu Jacek Krawiec zasugerował jednak, że wynik PKN Orlen w IV kw. może być gorszy od III kw., z powodu dużej zmienności otoczenia makro, w tym umacniającego się ostatnio dolara. W czerwcu 2010 roku ZWZ PKN Orlen zdecydowało o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2009 rok w wysokości 1,63 mld zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacenie dywidendy.