Jak wynika ze wstępnego raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w listopadzie 2010 roku benczmark światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 0,1 proc., wobec 2,2 proc. w październiku.

W listopadzie sytuacja na giełdach uległa pogorszeniu, inwestycje w akcje nie przyniosły zysków lecz niejednokrotnie straty – amerykański indeks S&P500 nie zmienił się, londyński FTSE100 stracił 2,6 proc. a indeks giełd światowych MSCI World Equity Index spadł o 2,4 proc.

W ciągu pierwszych 11 miesięcy tego roku indeks rynku funduszy hedgingowych wzrósł o 7,3 proc., z czego 5,6 proc. wypracowano w trzech ostatnich miesiącach. W tym okresie indeksy S&P500, FTSE100 i MSCI wzrosły odpowiednio o 7,9 proc., 2,1 proc. oraz o 2,1 proc. Indeks rynku obligacji, Barclays Aggregate Bond Index, wzrósł od początku roku o 7,7 proc.

W listopadzie 10 spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych okazało się zyskownych. Największą miesięczną stopę zwrotu, stanowiącą 2,8 proc. uzyskały fundusze zarabiające na papierach wartościowych „spółek z problemami” (Distressed Securities). Znacznie mniej, bo 0,9 proc., zyskały inwestycje funduszy stosujących strategię opartą na wzrostach notowań akcji (Growth). Natomiast 0,8 proc. zarobiły fundusze inwestujące według strategii rynku neutralnego (Equity Market Neutral). Taki sam wynik uzyskano stosując arbitraż na obligacjach zamiennych na akcje (Convertible Arbitrage) oraz arbitraż na obligacjach o stałym dochodzie (Fixed Income Arbitrage).

Największą stratę stanowiącą 1,8 proc. przyniosła w listopadzie strategia inwestowania na rynku kontraktów terminowych (Futures). Pasmo porażek kontynuowała strategia oparta na krótkiej sprzedaży (Short-Biased) – strata za ubiegły miesiąc wyniosła 1,7 proc. Taki wynik świadczy o błędach zarządzających, gdyż krótkie pozycje dają zazwyczaj profity podczas dekoniunktury na giełdach. Należy dodać, że strategia Short-Biased, jako jedyna od początku roku, przyniosła stratę, wyniosła ona 6,1 proc.

Pod względem geograficznej alokacji aktywów, wśród rynków rozwijających się najzyskowniejsza w listopadzie okazała się znów Azja, przynosząc stopę zwrotu 1,3 proc. Inwestycje w Ameryce Łacińskiej dały profit na poziomie 0,3 proc. a w Europie stratę 1,9 proc. Fundusze inwestujące globalnie na rynkach rozwijających się straciły średnio 1,5 proc. Uśredniony wynik dla wszystkich rynków rozwijających okazał się w ubiegłym miesiącu neutralny.

Biorąc pod uwagę okres styczeń-listopad, tym razem to azjatyckie rynki wschodzące były najbardziej zyskowne - stopa zwrotu funduszy hedgingowych lokujących w Azji wyniosła 10,4 proc. W Europie zyskano 9,4 proc. Najmniej dała zarobić w tym roku Ameryka Łacińska (1,9 proc.). Średnia stopa zwrotu composite wyniosła w tej kategorii 8,9 proc.

Wśród rynków rozwiniętych najzyskowniejsze w listopadzie okazały się inwestycje funduszy hedgingowych lokujących w Ameryce Północnej, przynosząc miesięczną stopę zwrotu na poziomie 1,1 proc. Inwestycje ukierunkowane na rynki rozwinięte w Azji dały w listopadzie 0,7 proc. zysku a w Europie – tylko 0,1 proc. Stratę stanowiącą 1,0 proc. dały inwestycje ukierunkowane globalnie na rynki rozwinięte. Średnia stopa zwrotu z inwestycji na rynkach rozwiniętych, liczona dla wszystkich regionów, wyniosła w ubiegłym miesiącu 0 proc., czyli podobnie, jak dla rynków wschodzących.

Od początku tego roku najwyższą stopę zwrotu na rynkach rozwiniętych uzyskano z inwestycji w Ameryce Północnej i wyniosła ona 8,9 proc. Fundusze lokujące globalnie zarobiły w tym okresie 5,6 proc., w Azji 5,4 proc. i w Europie 5,2 proc. Średnia stopa zwrotu za okres 11 miesięcy w tej kategorii funduszy wyniosła 6,7 proc.

Opracowano w oparciu o dane Greenwich Alternative Investments.