„Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań została ustalona na najwyższym, maksymalnym poziomie 18 zł za akcję (przedział cenowy kształtował się od 14 do 18 złotych za akcję)" – czytamy w komunikacie. „Inwestorzy instytucjonalni, w czasie budowania księgi popytu, wyrazili ogromne zainteresowanie akcjami EuCO. To dla nas bardzo duże zobowiązanie ale jestem przekonany, że silna pozycja EuCO na rynku polskim i czeskim, ambitna strategia rozwoju – w tym plany ekspansji zagranicznej, oraz wypracowywane co roku rekordowe wyniki finansowe, sprawią, że zaufanie, jakim nas obdarzono, przyniesie akcjonariuszom EuCO wymierne korzyści" - powiedział prezes spółki Krzysztof Lewandowski, cytowany w komunikacie.

Spółka przeznaczyła dla inwestorów indywidualnych 300 tys. akcji. Z kolei w transzy dużych inwestorów znalazło się 1,4 mln akcji EuCO. Oferta publiczna łącznie obejmuje 1,7 mln akcji, w tym 1,1 mln akcji istniejących (seria A) oraz 600 tys. nowych akcji (seria B).

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). EuCO wypracowała zysk netto wysokości 4,7 mln zł po trzech kwartałach 2010 r., co oznacza wzrost o 68 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 14 mln zł po trzech kwartałach 2010 r. i były o 27 proc. wyższe niż rok wcześniej.