W II kwartale zatrudnienie wzrosło o 0,7 proc. w ujęciu rocznym.