Nie poradził sobie on jednak z psychologiczną barierą 1,00. Próby trwałego przebicia tego ograniczenia zakończyły się niepowodzeniem (mimo, że chwilowo kurs doszedł do 1,0030), co zaowocowało zniżką pod 0,9960 i tym samym negacją wcześniejszych sygnałów wzrostowych. Rolę kluczowego oporu przejął poziom parytetu – dopiero jego pokonanie dostarczy sygnał do zwyżki do 28-letniego szczytu. Z kolei pierwszy sygnał do głębszego spadku powstanie po zejściu pod 10-dniową średnią ruchomą, która obecnie kształtuje się na poziomie 0,9870. Najbliższe dni mogą przynieść konsolidację pomiędzy wskazanymi kluczowymi barierami.

O obecnym, stosunkowo wysokim poziomie kursu AUD/USD decyduje fakt, iż światowe indeksy giełdowe oraz notowania surowców, z którymi jest on dodatnio skorelowany, utrzymują się w pobliżu wielomiesięcznych maksimów. Z taką sytuacją powinniśmy mieć do czynienia do końca roku, za czym przemawia m.in. to, iż zarządzający funduszami akcyjnymi będą chcieli pokazać dobre roczne wyniki. Wobec narastających obaw inwestorów związanych z sytuacją Hiszpanii, w styczniu możemy natomiast obserwować korektę spadkową na giełdach, która prawdopodobnie pociągnie w dół notowania AUD/USD. Czas jej trwania i zasięg mogą być większe niż w przypadku zawirowań wokół Irlandii, bowiem Hiszpania ma zdecydowanie wyższy udział w PKB strefy euro, jednak podobnie jak w poprzednich tego typu sytuacjach nie powinna doprowadzić do trwałej zmiany rynkowych tendencji.

W minionym tygodniu powstał fundamentalny impuls do zwyżki wzrostu kursu AUD/USD w postaci zdecydowanie wyższego od oczekiwań wzrostu liczby miejsc pracy w Australii. Podobnie jak w przypadku innych informacji makroekonomicznych z tego kraju był on w stanie jedynie chwilowo wpłynąć na notowania wartości dolara australijskiego względem amerykańskiej waluty. Z jeszcze mniejszą reakcją mieliśmy do czynienia wczoraj po publikacji znacznie gorszych od prognoz danych na temat liczby rozpoczętych budów domów w Australii. Z tego względu przy analizie perspektyw kursu AUD/USD należy przede wszystkim skupić się na analizie sytuacji na innych rynkach, z którymi jest on dodatnio skorelowany.

Prognozy:

Jutro (czwartek): 0,9950
Za tydzień: 0,9990