Silurian ma docelowo trafić na rynek GPW oraz na jedną z zagranicznych giełd, być może Nasdaq lub londyński AIM. "Spółka podpisała umowę inwestycyjną z panem Wiesławem Skrobowskim dotyczącą inwestycji w spółkę Silurian Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest podjęcie, w ramach spółki Silurian, współpracy w przedmiocie rozwoju, zabezpieczenia organizacyjnego i prawnego oraz oferowania usług koncernom prowadzącym w Polsce działalność w zakresie poszukiwania gazów łupkowych" - głosi komunikat.

"W związku z podpisaniem umowy, spółka podpisała umowę, na mocy której nabyła od pana Wiesława Skrobowskiego udziały reprezentujące łącznie 60 proc. kapitału zakładowego Silurian za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 3.000,00 zł oraz równowartość w złotych polskich kwoty 25.000,00 USD" - czytamy dalej w materiale.

Silurian zamierza oferować podmiotom posiadającym koncesje poszukiwawcze gazu łupkowego pełną obsługę związaną z generalnym wykonawstwem, zarządzeniem projektem oraz prowadzeniem prac wiertniczych w fazie poszukiwania oraz w fazie eksploatacji gazu łupkowego w oparciu o własne urządzenia wiertnicze, podano też w komunikacie. 

>>> Polecamy: Rożyński: Lekcja Karlina i sen o potędze

"Silurian prowadzić będzie działalność opierając się na sprawdzonych, amerykańskich technologiach i metodologiach wykonywania odwiertów poszukiwawczych i eksploatacyjnych gazu łupkowego" - podkreśla Petrolinvest, który zapowiedział też, że zamiarem spółki jest dokapitalizowanie Silurian w miarę potrzeb finansowych podyktowanych rozwojem jej działalności oraz stopniem realizacji założonych wymiernych celów inwestycyjnych.

"Intencją stron jest przekształcenie Silurian w spółkę akcyjną, a następnie współdziałanie w celu wprowadzenia akcji Silurian do obrotu giełdowego na rynku Nasdaq w USA lub innym zagranicznym rynku regulowanym, w szczególności AIM (Londyn), TSX (Toronto) oraz rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA" - czytamy też w komunikacie. 

>>> Czytaj też: ExxonMobil rozpocznie poszukiwania gazu łupkowego na Lubelszczyźnie

Petrolinvest podkreśla też, że inicjatorem i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Skrobowski , który przez wiele lat związany był z amerykańską branżą naftową (m.in. dla Digicon Geophysical oraz Exxon Production Research Co). Petrolinvest przypomina, że "w ocenie firm wyspecjalizowanych w szacowaniu zasobów gazu niekonwencjonalnego m.in. Advance research Int. oraz Wood Mackenzie, zasoby gazu łupkowego w Polsce wynoszą od 1,4 biliona m3 do 3 bilionów m3". Łączne nakłady inwestycyjne w fazie poszukiwao gazu łupkowego szacowane są na poziomie ok. 3 mld USD. Obecnie wydano w Polsce ok. 70 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego - docelowo liczba ta wzrośnie do ok. 100, podała też spółka.

Obok polskich koncernów energetycznych, takich jak PKN Orlen oraz PGNiG w poszukiwanie gazu łupkowego zaangażowały się największe na świecie koncerny naftowe: ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil oraz ENI.