„Pod koniec listopada Kogeneracja otrzymała koncesję na uruchomienie zmodernizowanego kotła w EC Czechnica opalanego w 100% biomasą. Dzięki nowej inwestycji już w przyszłym roku z uzyskanych praw majątkowych i zaoszczędzonych uprawnień do emisji CO2 marża brutto spółki zwiększy się o 24 mln PLN. Pozytywnie na wyniki w ostatnim kwartale 2010r. powinny wpłynąć również niskie temperatury, które przekładają się na wzrost sprzedaży ciepła. Dobre informacje są częściowo tonowane przez zapowiedź Komisji Europejskiej, że ciepłownictwo oparte na węglu otrzyma mniej bezpłatnych uprawnień EUA” – napisano w raporcie.