„Do udziału w aukcji ustnej ogłoszonej publicznie, wyznaczonej na dzień 29 grudnia 2010 roku dotyczącej zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce Rafineria Trzebinia SA z siedzibą w Trzebini, ofertę złożył i dopuszczony został jeden podmiot pod firmą Polski Koncern Naftowy Orlen SA z siedzibą w Płocku" – czytamy w komunikacie MSP.

Na początku grudnia MSP wystawiło na sprzedaż w drodze aukcji 395.302 akcji Rafinerii Trzebinia, czyli 9,19 proc. kapitału spółki, za cenę minimalną w wysokości 35,3 mln zł. Aukcja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2010r., o godzinie 10.00. Minimalna cena akcji daje wartość spółki na poziomie 384 mln zł. Przedmiotem działalności Rafinerii Trzebinia jest: produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowanych, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

Spółka należy do grupy PKN Orlen, który posiada 77,2 proc. jej akcji. Ostatnio wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk informował, że skupienie 100 proc. akcji Rafinerii Trzebinia i Jedlicze jest korzystne, o ile cena transakcji będzie do zaakceptowania. Z jego słów wynikało, że wówczas można w łatwiejszy sposób przeprowadzić restrukturyzację.