STYCZEŃ

Agencja Rynku Rolnego rozstrzygnęła przetarg na dostarczenie żywności w 2010 r. Akcja jest finansowana przez Komisję Europejską, która dała Polsce na ten cel 97 mln euro. W akcji wzięło udział 29 firm, które przekazały żywność organizacjom charytatywnym. Pomoc przeznaczona była dla ok. 4 mln najuboższych Polaków.

LUTY

Premier Donald Tusk powołał zespół, który ma zbadać relacje, jakie zachodzą w handlu żywnością. Miał on monitorować ceny produktów i marże handlowe. Szefem zespołu jest wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Zespół nie zakończył jeszcze pracy.

Sejm znowelizował przepisy ustawy o uruchamianiu środków z budżetu UE przeznaczanych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, dzięki czemu możliwe jest wypłacanie zaliczek na realizację projektów dotyczących rolnictwa. Dotychczas zwrot kosztów inwestycji następował dopiero po jej zakończeniu. Zaliczka wynosi 50 proc. wnioskowanej kwoty. Celem noweli było przyspieszenie wydawania unijnych środków.

MARZEC

Ponad stu plantatorów chmielu protestowało w Warszawie przeciwko niskim cenom skupu chmielu. Plantatorzy oczekują, że firmy będą skupować od nich surowiec; chcą również otrzymać od rządu dodatkowe dopłaty, które poprawią rentowność produkcji.

MAJ

Sejm znowelizował ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowymi przepisami Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu jedynie nieruchomości rolnych większych niż 5 ha. Wcześniej prawo to dotyczyło wszystkich gruntów, a przedmiotem 98 proc. transakcji były działki o powierzchni poniżej 1 ha.

CZERWIEC

Rząd przyjął program dodatkowego wsparcia dla gospodarstw rolnych, poszkodowanych w wyniku powodzi. Program funkcjonował od 15 czerwca. Przewiduje on m.in. zasiłki w wysokości 2 tys. zł (dla gospodarstw do 5 ha) i 4 tys. zł (gospodarstwa pow. 5 ha) oraz udzielanie kredytów preferencyjnych, jak również odroczenia płatności składek na KRUS czy umorzenie części czynszów dzierżawnych.

LIPIEC

Straty w rolnictwie z powodu tegorocznej powodzi okazały się większe, niż początkowo szacowano. Klęska dotknęła ponad 100 tys. gospodarstw, pod wodą znalazło się ok. 700 tys. hektarów gruntów.

Ministerstwo rolnictwa wysłało wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na dodatkowe wsparcie dla plantatorów tytoniu. Chodzi o kwotę 30 mln euro. Mają to być dodatkowe dopłaty dla rolników uprawiających tytoń, aby jego produkcja była opłacalna. Uprawą tytoniu zajmuje się ok. 60 tys. osób.

SIERPIEŃ

ARiMR uruchomiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w celu "ułatwianie startu młodym rolnikom". Rolnik, który rozpoczął działalność rolniczą mógł dostać 75 tys. zł. Dotacja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, w ciągu dwóch pierwszych dni oddziały Agencji przyjęły ponad 5 tys. wniosków. Ne ten cel jest w 2010 roku 200 mln euro.

Żniwa dobiegają końca, producenci zbóż sygnalizują słabą jakość ziarna. Brakuje pszenicy konsumpcyjnej dobrej jakości.

Według ministra rolnictwa Marka Sawickiego, zboża nie zabraknie, czego obawiają się organizacje młynarzy i piekarzy. Poinformował, że resort nie ma możliwości interwencji na tym rynku.

WRZESIEŃ

Od 1 września do 31 października przeprowadzono powszechny spis rolny. Był on oparty o technikę elektroniczną przy wykorzystaniu różnych rejestrów. Objął on m.in. 1,8 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

Od 1 do 10 września ARiMR przyjmowała wnioski od rolników ubiegających się o renty strukturalne. W całym kraju złożono 11 tys. 463 wnioski o taką pomoc. Był to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ARiMR zakończyła nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w przemyśle przetwórczym. Kwoty wnioskowane przez przedsiębiorców ponad 3-krotnie przekraczają tegoroczną pulę środków na ten cel. Wpłynęło prawie 1 tys. wniosków na kwotę ponad 3 mld zł.

Duże zainteresowanie rentami strukturalnymi. Do ARiMR wpłynęło prawie 12 tys. wniosków. Agencja szacowała, że renty będzie mogło otrzymać ok. 6 tys. osób. Renty będą przyznawane na podstawie listy rankingowej.

PAŹDZIERNIK

Od pierwszego października prawie 2,3 mln uczniów szkół podstawowych, czyli o 4 proc. więcej niż w poprzednim roku, uczestniczy w akcji "szklanka mleka". Od tego roku obowiązują nowe zasady podziału pieniędzy z ARR. Każda placówka ma określony limit wydatków na mleko. W sumie tegoroczna akcja ma kosztować ok. 173 mln zł.

Rozpoczął działalność Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony". Jego założyciele zaplanowali, że do końca 2010 roku przeprowadzą zjazdy wojewódzkie, tak aby zjazd krajowy mógł się odbyć w pierwszym kwartale 2011 r.

Ministerstwo skarbu rozpoczęło prywatyzację czterech spółek inseminacyjnych. Ich akcje mogli kupić w pierwszej kolejności pracownicy, producenci rolni oraz inseminatorzy. Uprawnionych do tego osób jest w sumie ponad 409 tys. Do 29 listopada uprawnieni zapisali się na 438 proc. udziałów spółki w Bydgoszczy, na 108 proc. walorów przedsiębiorstwa w Tulcach i na blisko 100 proc. udziałów Centrum w Łowiczu. MSP przedłużyło do 31 stycznia 2011 r. termin składania wniosków w sprawie kupna udziałów Małopolskiego Centrum Biotechniki.

LISTOPAD

W pierwszym naborze wniosków ARiMR przyjęła od rolników, chcących odbudować swoje gospodarstwo po powodzi, 760 wniosków na kwotę 61 mln zł. Drugi nabór rozpoczął się 30 listopada br. Na odbudowę gospodarstwa można dostać do 300 tys. zł. Na to Agencja chce wydać łącznie 400 mln zł.

Unijny komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos przedstawił dokument, prezentujący założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Zdaniem ministra Marka Sawickiego, propozycje KE są dobrą podstawą do dyskusji, ale są one mało ambitne, zachowawcze, utrwalające obecną politykę rolną.

GRUDZIEŃ

Od 1 grudnia br. rolnicy dostają dopłaty bezpośrednie. W tym roku wnioski o dopłaty złożyło ok. 1 mln 375 tys. rolników. Za 2010 r. na ten cel ARiMR przeznaczy 13 mld zł.

Osłabienie złotego i atak zimy spowodowały wzrost cen zbóż. Podrożały wszystkie rodzaje ziarna. Brakuje pszenicy konsumpcyjnej wysokiej jakości. Młynarze produkują mąkę z ziarna gorszej jakości.

11 państw Unii Europejskiej podpisało się pod zainicjowaną przez Polskę deklaracją w sprawie prostej, zorientowanej rynkowo Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Chcą, by więcej środków w skali UE było przeznaczanych na rozwój obszarów wiejskich, a mniej na dopłaty bezpośrednie.

ARMiR zamieściła na swoich stronach internetowych listy rolników uprawnionych do renty strukturalnej. Listy opublikowano z podziałem na województwa. Rolnicy mogą szukać swoich nazwisk na listach pod adresem www.armir.gov.pl i dalej wyszukując odpowiednie województwo.