Rating siły finansowej banku (D) nie uległ zmianie, zachował też stabilna perspektywę, podała agencja w komunikacie. Rating dla depozytów krótkoterminowych z Prime-3 nie podlegał ocenie.

"Niniejsza decyzja ratingowa kończy weryfikację, rozpoczętą 9 gruani2010 r., gdy ratingi długoterminowe Millennium zostały umieszone na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym po tym, jak podobną decyzję podjęto w sprawie spółki-matki" - głosi komunikat.

We wtorek agencja Fitch Ratings obniżyła rating podmiotu (IDR) banku do BBB- z BBB i usunęła go z listy obserwacyjnej, przypisując mu stabilną perspektywę. W tym przypadku zmiana ratingu także wynikała z obniżenia ocen wiarygodności Banco Comercial Portugues (BCP), głównego akcjonariusza polskiego banku.

Pod koniec marca agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła rating Banku Millennium do BBpi z BBBpi po tym, jak obniżyła oceny wiarygodności kredytowej BCP.