Jednocześnie ilość ukaranych firm i instytucji spadła o prawie 1/3.

Według zapewnień prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel to m.in. efekt działań prewencyjnych, które zmniejszają ilość napiętnowanych.

Po rekordowym 2009 roku, ubiegły był już o wiele "spokojniejszy". 362 podmioty ukarano w sumie na kwotę 347,5 mln zł. Zaś we wspomnianym 2009 r. było to odpowiednio 512 firm i instytucji, a grzywny zamknęły się w 558 mln zł.

Ukarani często szukają pomocy w sądach. Jednak większość odwołań jest odrzucanych i UOKiK ma wówczas satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Tylko wysokość kar ulega czasem zmniejszeniu.

Urząd antymonopolowy tropi zmowy cenowe, kartele, nielegalne porozumienia, praktyki ograniczające konkurencję, karci za nadużywanie pozycji dominującej i chroni zbiorowe interesy konsumentów - wylicza "Puls Biznesu".