"Zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej z 15 listopada 2010 r., w wyniku zawarcia umów dotyczących nabycia przez spółkę 100 proc. akcji w kapitale zakładowym Telewizji Polsat oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H dla akcjonariuszy Telewizji Polsat, zakończył transakcję zakupu Telewizji Polsat" - czytamy w komunikacie.

Część kwoty za akcje Telewizji Polsat, tj. 2,6 mld zł zostanie zapłacona przelewem w terminie 48 dni od daty zawarcia umów sprzedaży, jednak nie wcześniej niż po wydaniu przez sprzedających akcji Telewizji Polsat. Ma do tego posłużyć finansowanie dłużne pozyskane w wyniku zawarcia przez Cyfrowy Polsat w dniu 31 marca br. umów kredytowych z konsorcjum banków. Pozostała część ceny, tj. 1,15 mld zł została zapłacona w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

>>> Czytaj też: Cyfrowy Polsat kupi Telewizję Polsat za 3,75 mld zł

"W wyniku przeprowadzonej transakcji Cyfrowy Polsat wraz z Telewizją Polsat utworzyły największą grupę medialną w Polsce. 

>>> Polecamy: Zygmunt Solorz-Żak sprzedał Polsat i buduje medialne imperium

Zakup Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat, to połączenie dwóch znaczących biznesów o różnych źródłach przychodów. Cyfrowy Polsat jest niekwestionowanym liderem rynku płatnej telewizji z bazą niemal 3,5 mln abonentów. Telewizja Polsat ma natomiast wiodącą pozycję na rynku nadawców.

Transakcja zapewni Grupie Cyfrowy Polsat znaczącą dywersyfikację przychodów, przy jednoczesnych synergiach zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Jednak przede wszystkim wzmocni przewagi konkurencyjne grupy, niezbędne do dalszego wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych" - czytamy dalej.

W całym 2010 roku Cyfrowy Polsat miał 258,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 230,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1482,46 mln zł wobec 1266,14 mln zł.