Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 8,58 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 50,74 mln zł wobec 37,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2011 roku spółka miała 4,03 mln zł zysku netto wobec 2,19 mln zł straty rok wcześniej.