Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła ok. 335 kg, a mleka 767 litrów, wobec odpowiednio ok. 300 kg oraz 750 l w 2009 r.

Przeciętnie od jednej krowy uzyskano w 2010 r. 4 tys. 487 litrów mleka, czyli o 0,7 proc. (o 32 litry) więcej niż rok wcześniej. Od jednej kury uzyskano średnio 227 sztuk jaj, a wydajność wełny od 1 owcy zmniejszyła się do poziomu 2,7 kg, tj. o prawie 13 proc.

W 2010 r. wyprodukowano 5 mln 205,4 tys. ton żywca rzeźnego, z czego ok. 46 proc. stanowił żywiec wieprzowy (2 mln 388,2 tys. ton, o 8,5 proc. więcej niż w 2009 r.), a 38 proc. żywiec drobiowy (1 mln 971,2 tys. ton, o 10,6 proc. więcej). 88 proc. żywca pochodziło z gospodarstw indywidualnych.