Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,62 mln zł wobec 4,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 207,00 mln zł wobec 91,55 mln zł rok wcześniej.

W I kw. br. spółka miała 2,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,09 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2011 roku spółka miała 3,85 mln zł zysku netto wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.