"Dyrektor departamentu emitentów UKNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez: Mex Polska w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C" - czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA. Na swojej stronie internetowej Mex Polska informuje, że jest spółką zarzadzającą grupą kapitałową w skład której wchodzą społki prowadzace działalność gastronomiczną w kilku segmentach tj. dziewieciu restaracjach typu casual dining w koncepcie The Mexican, czterech klubach muzycznych w segmencie premium - klubach o charakterze orientalnym typu Opera Club w Warszawie oraz pierwszej restauarcji z segmentu upper casual w nowym dla grupy koncepcie "Browar de Brasil". Kluby te i restauracje zlokalizowane są w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Sopocie i Zakopanem.