W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem w Europie będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (8.09). Już wcześniej EBC informował, że skorygował w dół prognozy dotyczące PKB oraz inflacji. Teraz po posiedzeniu spodziewać się można zmiany retoryki i niewykluczone nastawienia w polityce pieniężnej na neutralne. Podobne sygnały napływają też z innych części świata. W czwartek na obniżkę głównej stopy procentowej niespodziewanie zdecydował się bank centralny Brazylii (-50 pb do 12%), a 4 sierpnia Turcji (-25 pb do 5,75%). Rynek spekuluje, że również bank centralny Meksyku zacznie łagodzić politykę pieniężną. Podstawą do podjęcia decyzji były we wspomnianych przypadkach przede wszystkim obawy przed dalszym rozwojem kryzysu nadmiernego zadłużenia w Europie i wzrost ryzyk dla globalnej gospodarki. Naszym zdaniem może to być pozytywny sygnał dla rynku stopy procentowej, tym bardziej w kontekście zbliżającego się posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (6-7.09). Chociaż inwestorzy nie spodziewają się zmiany wysokości stóp we wrześniu, to jednak RPP w komunikacie lub podczas konferencji zapewne odniesie się do negatywnych prognoz dotyczących gospodarki światowej, nasilając tym samym na rynku grę na obniżkę stóp na początku 2012 r.

Cały czas wzmacniać rynek SPW powinna oczekiwana niższa podaż SPW na rynku pierwotnym w najbliższych miesiącach (potwierdza to MF publikując podaż SPW we wrześniu). Do końca 2011 r. inwestorzy teoretycznie mogą netto otrzymać środki w wysokości nawet 25 mld PLN. Będzie to efekt niskich emisji SPW (realizacja prawie 90% tegorocznych potrzeb pożyczkowych), wykupu obligacji, wypłaty odsetek oraz lepszej od założeń realizacji budżetu w br. Napływ netto środków na rynek SPW może nieco ograniczyć proces prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych, który dodatkowo zmniejszy potrzeby pożyczkowe w przyszłym roku (trudno w tej chwili oceniać skalę, ale MF powinno teraz wykorzystać sytuację do zwiększenia emisji). Czynniki popytowo-podażowe mogą prowadzić do dalszego zawężania się asset spread swapów. Biorąc pod uwagę oczekiwane przepływy, proces ten może być widoczny szczególnie we wrześniu i październiku.

Naszym zdaniem rentowności polskich SPW na koniec tygodnia utrzymają się w okolicach 4,40% dla OK0713 i spadną poniżej 5,00% dla PS0416 i poniżej 5,55% dla DS1020.

W tym tygodniu na rynku pierwotnym odbędzie się aukcja zamiany (8.09). W czwartek MF będzie odkupowało papiery serii WZ0911 (11,17 mld PLN), DZ1111 (4,51 mld PLN) i OK0112 (24,41 mld PLN). W zamian będą oferowane obligacje PS0416/DS1021.

Istotnym czynnikiem ryzyka dla rynku pozostaje niestabilna sytuacja w Europie. Póki co, interwencyjny skup obligacji skarbowych państw strefy euro realizowany przez EBC nie przynosi wyraźnych efektów (mimo rekordowej skali). Rentowności obligacji Włoch i Hiszpanii wykazują tendencję wzrostową, a ostatnie aukcje ich papierów dłużnych pokazały relatywnie niskie zainteresowanie inwestorów.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.