Część środków zamierzamy także przeznaczyć na doposażenie naszego zaplecza sprzętowego. Nie wykluczamy również otwarcia oddziału firmy poza granicami województwa świętokrzyskiego, jeżeli tylko okaże się to konieczne z punktu widzenia strategii rozwoju firmy" - powiedział prezes spółki Kamil Suchański, cytowany w komunikacie.

Ekobox specjalizuje się w projektowaniu i budowie sieci energetycznych. Do jej kompetencji należy także konserwacja i modernizacja już istniejącej infrastruktury energetycznej. Klientami spółki są najwięksi krajowi producenci energii elektrycznej i samorządy. Ekobox współpracuje także z przedsiębiorstwami specjalizującymi się w budowie infrastruktury drogowej w zakresie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Ekobox przewiduje osiągnięcie w 2011 r. 20 mln zł przychodu i 3,1 mln zł zysku netto czyli odpowiednio o 42% i 45% więcej niż rok wcześniej.