Jak wynika ze wstępnego raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w sierpniu 2011 roku indeks światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index spadł o 2,4 proc.

W sierpniu koniunktura na giełdach papierów wartościowych była bardzo zła a inwestycje w akcje przynosiły duże straty – indeks amerykańskiej giełdy S&P500 spadł o 5,4 proc., londyński FTSE100 stracił 7,2 proc. a indeks giełd światowych MSCI World Equity Index zniżkował o 7,3 proc. W przeciwieństwie do indeksów akcji, wzrósł o 1,5 proc. benchmark rynku obligacji - Barclays Aggregate Bond Index.

Od początku tego roku indeks rynku funduszy hedgingowych stracił 1,5 proc. W tym samym czasie indeksy S&P500, FTSE100 i MSCI spadły odpowiednio o: 1,8 proc., 8,6 proc., 5,4 proc. Na plusie jest natomiast indeks rynku obligacji, który w ciągu 8 miesięcy wzrósł o 5,9 proc.

W sierpniu tylko 3 spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych przyniosło zysk.

Największą miesięczną stopę zwrotu, stanowiącą 9,1 proc. zanotowały fundusze stosujące strategię krótkiej sprzedaży (Short-Biased). Był to już trzeci miesiąc, kiedy spadki cen akcji sprzyjały posiadaczom pozycji krótkich. Tym razem zysk był nadzwyczaj wysoki, będący odzwierciedleniem dekoniunktury na rynku akcji. Ta strategia okazała się również najbardziej zyskowna licząc od początku tego roku, przynosząc stopę zwrotu na poziomie 11,5 proc.

Na plusie znalazła się jeszcze strategia oparta na inwestowaniu w oparciu o trendy makroekonomiczne (Macro) odnotowując w sierpniu stopę zwrotu 0,4 proc. oraz strategia lokowania na rynku kontraktów terminowych (Futures) z niewielkim zyskiem 0,2 proc.

Największe sierpniowe straty stanowiące 6,1 proc. przyniosła strategia opierająca się na oczekiwanych wzrostach wycen spółek (Growth). Średnio 5,2 proc. spadły wyceny funduszy wykorzystujących nadzwyczajne wydarzenia (Diversified Event-Driven) a 4,1-procentowe przeceny odnotowały fundusze oportunistyczne (Opportunistic).

Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, w sierpniu wśród rynków rozwijających się największe straty stanowiące 10,3 proc. przyniosła Europa. Straty w wysokości 5,8 proc. spowodowały inwestycje na rynkach Azji. Licząc od początku roku, również na największej stracie są inwestycje na europejskich „emerging markets” (-11,0 proc.).
Wśród rynków rozwiniętych najwięcej straciły w ubiegłym miesiącu fundusze hedgingowe lokujące w Europie (-4,1 proc.). Również od początku roku Europa przyniosła największą stratę, stanowiącą 5,0 proc.

Opracowano w oparciu o dane Greenwich Alternative Investments