"W tygodniu kończącym się 17 września liczba (wyrównana sezonowo) liczba nowych podań wyniosła 423.000, co oznacza spadek o 9.000 wobec skorygowanej liczby 432.000 w poprzednim tygodniu. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 421.000, tj. wzrosła o 500 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia wynoszących 420.500" - głosi komunikat.