"Nie mamy zamiaru, tak jak inne kraje, zakazywać prac (poszukiwawczych za gazem łupkowym - PAP). W USA odwiercono dziesiątki tysięcy otworów, co nie spowodowało katastrof ekologicznych. W Polsce również wykonywaliśmy prace przy eksploatacji gazu konwencjonalnego i nie mamy wielkich strat środowiskowych" - podkreślił.

"Jeżeli nie będzie karygodnego błędu ludzkiego, to można powiedzieć, że ta technologia jest bezpieczna dla środowiska. Pamiętajmy, że w Polsce mówimy o potencjalnej eksploatacji na głębokości 3-4 kilometrów" - dodał.

Gaz z łupków wydobywa się metodą tzw. szczelinowania hydraulicznego, czyli pod bardzo dużym ciśnieniem pompuje się wodę zmieszaną z substancjami chemicznymi, by rozsadzić podziemne skały i uwolnić gaz.

Do tej pory Ministerstwo Środowiska zleciło m.in. dodatkową kontrolę w rejonie poszukiwania gazu z łupków na odwiercie w Markowoli na Lubelszczyźnie. W jej wyniku stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na środowisko w badanym obszarze.

W Polsce istnieje system prawny i instytucjonalny, pozwalający na kontrolę środowiskowych aspektów poszukiwania gazu z łupków, oparty o działania m.in.: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wyższego Urzędu Górniczego.

Na zlecenie ministra środowiska przed końcem roku rozpocznie się projekt monitoringu różnych aspektów środowiskowych poszukiwań gazu z łupków. Projekt realizować będzie - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Będą to największe w Europie badania oddziaływania prac związanych z gazem z łupków na środowisko.

Ministerstwo Środowiska wydało już ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce.